Bliv medlem

Alle bornholmske Idrætsforeninger er velkomne som medlemmer.

Når din forening er medlem, så får I:

  • informationer om Idrætsrådets arbejde. I får f.eks. besked når vi sender pressemeddelelser, høringssvar m.m.
  • invitationer til temamøder med idrætspoltisik indhold - som vi alle har interesse i. Det kan f.eks. være indsatser for partnerskab og idræt, budget, idrætsfaciliteter m.v.
  • mulighed for at vi kan hjælpe Jer - f.eks. med sager i forhold til Bornholms Regionskommune

Som medlem kan Jeres forening deltage på generalforsamlingen i april og være med til at vælge Idrætsrådets Bestyrelse.

Kontingent

Kontingentet afhænger af antallet af medlemmer i Idrætsforenignen.

Foreninger mindre end 250 medlemmer 250 kr. pr. år
Foreninger mellem 250 og 1.000 medlemmer 500 kr. pr. år
Foreninger med mere end 1.000 medlemmer 1.000 kr. pr. år