Velkommen til Hjemmesiden for Bornholms Idrætsråd

Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris 2015

Prisen blev givet til Lars Christiansen, Lene Møller, Christian Andreasen og Mette Brunemark.
Bornholms Idrætsråd ønsker prismodtagerne tillykke!


Bornholms Idrætsråd

Bornholms Idrætsråd er talerøret for en lang række idræts- og sportsforeninger på Bornholm. Vi ønsker at skabe debat og deltage i dabatten for at skabe bedre muligheder for idræt og sport.
Bornholms Idrætsråd ønsker at
  • være bindeled mellem medlemsforeningerne og Bornholms Regionskommune
  • bidrage til at forbedre forhold for idræt på Bornholm
  • fremme konstruktiv debat og dialog