Velkommen til Hjemmesiden for Bornholms Idrætsråd

Dialogmøde med Kultur og Fritid

Bornholms Idrætsråd har deltaget i dialogmøde med Kultur og Fritid onsdag den 2. november kl. 14.30, hvor der blandt andet blev talt om samarbejdsaftalen mellem Kultur og Fritid og Bornholms Idrætsråd.

Vi gennemgik alle punkter i aftalen.

Tilskuddet fra BRK på kr. 46000 er brugt på medlemaften den 17. november, vedligeholdelse af hjemmeside og der var sat penge af til en sekretærfunktion.

Bornholms Idrætsråd er bindeleddet mellem Idrættens Videns- og Kompetenceråd (IVK) og Idrætsrådets ca. 70 medlemmer.

BIR fremlagde nødvendigheden af at have en sekretærfunktion for at kunne arbejde optimalt og at det på nuværende tidspunkt ikke er økonomisk muligt uden tilskud fra BRK.

Der blev talt om medlemskabet i IVK. BIR gjorde opmærksom på at resultaterne fra IVK ikke nødvendigvis er det samme som BIRs holdninger. BIR har 3 poster i IVK.

Mødet varede til kl. 15.45


Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris 2015

Prisen blev givet til Lars Christiansen, Lene Møller, Christian Andreasen og Mette Brunemark.
Bornholms Idrætsråd ønsker prismodtagerne tillykke!


Bornholms Idrætsråd

Bornholms Idrætsråd er talerøret for en lang række idræts- og sportsforeninger på Bornholm. Vi ønsker at skabe debat og deltage i dabatten for at skabe bedre muligheder for idræt og sport.
Bornholms Idrætsråd ønsker at
  • være bindeled mellem medlemsforeningerne og Bornholms Regionskommune
  • bidrage til at forbedre forhold for idræt på Bornholm
  • fremme konstruktiv debat og dialog